Vinet på ekfat

Vissa viner vinner på lagring och lagring på ekfat, medan andra blir enbart sämre. Valet av ekat eller ej beror på vilken typ av vin producenten vill göra och vinets ursprungliga beskaffenhet.

Ekfaten påverkar vinets aromer och karaktär men proceduren i ekfaten påverkar även vinets kemiska egenskaper genom den långsamma och kontrollerade oxidationen som uppstår då vinet kommer i kontakt med syre.
Viktiga faktorer att tänka på vid val av ekfat är typ av eksort, dess ursprung, ålder på träden, hur virket fått torka och hur länge, om det har sågats eller klyvts, vem som har gjort faten och hur, om faten har rostats och i sådana fall hur mycket.
Det finns flera olika slag av ek. De vanligaste är bergsek (Quercus sessilis), skogsek (Quercus robur) och den amerikanska viteken (Quercus alba). Många vintillverkare köper sina ekfat från Frankrike. En vanlig storlek på fat är just de franska 225 liters faten kallade barriques.
Virket får normalt torka under två till tre år fritt, men artificiell torkning förekommer.
Om virket sågas skapar öppna porer medan ett virke som klyvs skapar andra egenskaper.
Faten rostas oftast över öppen låga genom vedeldning eller gas. Man talar om lätt-, mellan- eller hårdrostning av faten. Detta påverkar givetvis slutligen vinets smak och aromer.

Nya eller använda fat har stor betydelse då faten avger cirka 85 procent av sina egenskaper första året. Många producenter kombinerar nya och gamla ekfat. Fat som används flera gånger byts oftast ut var tredje till var femte år.
Storleken av faten har stor inverkan på vinet. Ett litet fat skapa större kontaktytor mellan trä och vin och påverkan blir därmed större.

ekfat ekfat ekfat ekfat ekfat
ekfat ekfat ekfat ekfat ekfat
ekfat ekfat ekfat ekfat ekfat
ekfat ekfat ekfat ekfat ekfat
ekfat ekfat ekfat ekfat ekfat
ekfat ekfat ekfat ekfat ekfat
ekfat ekfat ekfat ekfat ekfat
ekfat ekfat ekfat ekfat ekfat
ekfat ekfat ekfat ekfat ekfat
ekfat ekfat ekfat ekfat ekfat
Web Design by nlocal